Bartók Béla: Két kép, OP. 10

Bartók e korai műve 1910-ben, egy évvel a Kékszakállú herceg vára című opera előtt keletkezett. Ez idő tájt számos probléma foglalkoztatta Bartókot, sokféle zeneszerzői megoldás lehetősége, amelyeknek a Két kép érdekes dokumentuma.

More

Bartók Béla: Két román tánc, OP. 8a

Az 1909—10-es esztendőben zongorára komponált Két román tánc egyike Bartók legkorábbi román inspirációjú műveinek. A kelet-európai népdalgyűjtés értékes tapasztalatokkal és jelentős új anyaggal gazdagította a népzenekutatót. A román népdalok szilaj ritmusai, modális dallamaik „barbár”

More

Bartók Béla: Két portré, OP. 5

A mű eszméje, ideális és torz szembeállítása nem új. Berlioz és Liszt már megtalálták az egyazon dallamban rejlő ellentétes tartalom kifejezésének nyitját, sőt, meg is tették, hogy ugyanazzal a melódiával jellemezték az

More

Bartók Béla: Négy zenekari darab, OP. 12

Az 1912-ben írott Négy zenekari darab sajátos szín Bartók zeneszerzői palettáján. A Kékszakállú herceg vára után komponált darab magán viseli mindazoknak a kísérletezéseknek, stiláris törekvéseknek jeleit, amelyek a színpadi alkotás során merülhettek fel.

More

Bartók Béla: III. zongoraverseny

A mű Bartók utolsó befejezett alkotása. A halálosan beteg zeneszerző feleségének, Pásztory Ditta zongoraművésznőnek szánta, meglepetésül — talán sejtve, hogy ez egyben végrendelete is lesz.

More

Bartók Béla: II. zongoraverseny

Második zongoraversenyét Bartók 1930—31-ben írta, a Cantata Profana befejezése után — mint utóbb egy svájci lapban nyilatkozott —, azzal a szándékkal, hogy a nagyon igényes, mind a közönség, mind az előadók számára rendkívül nehéz

More

Bartók Béla: I. zongoraverseny

A húszas évek derekán számos európai zeneszerző fordult inspirációért a barokk muzsikához. Sorra jelentek meg a rendszerező, új kiadványok, és a régi zenék élménye nem egy jelentős új mű születését segítette elő. 

More