J. C. Bach: D-Dúr szimfónia

Az Endimione c. szerenád bevezető zenéje. Két lendületes iramú szélső tétele (a befejező tétel táncmuzsika) között háromtagú (da capo) ária hangzik fel a zenekaron.

More

J. C. Bach: B-Dúr szimfónia

A zeneszerző 1774-ből való Lucio Silla című operájának nyitánya. A nápolyi nyitányokra főként második tételének megoldása utal; a finálé már Mozart hangján szól.

More

J. C. Bach: Esz-Dúr szimfónia

A kettős zenekar eleve magában rejti a koncertálás lehetőségét, ez azonban nem szab gátat a zeneszerző dallami leleményének. Felbukkannak a melléktéma-karakterű második témák, amelyek a bécsi klasszikusok szonátaformáját jövendölik meg.

More